Pomoc
Jak usunąć konto z serwisu ?
Jak mogę usunąć swoje konto z serwisu ?

Wszystkim użytkownikom przysługuje prawo do odstąpienia umowy z serwisem zgodnie z zasadami regulaminu:

W terminie 21 dni od daty rejestracji

Użytkownik przez ten okres nie uczestniczył w aukcjach na serwisie (nie kupował i nie wystawiał przedmiotów do sprzedaży)

Użytkownik podał wszystkie dane podczas procesu rejestracji

Administracja serwisu może odmówić usunięcia konta w przypadku:

a)Konto użytkownika zostało zablokowane administracyjnie

b)Przeciw użytkownikowi prowadzone jest postępowanie (organy ścigania)

c)Użytkownik korzystał z usług oferowanych przez serwis Dianes.pl

Proces likwidacji konta na serwisie

Użytkownik wysyła oświadczenie, w formie oświadczenie sporządzonego w formacie WORLD ,zawierającą poszczególne informacje

a)Imię ,Nazwisko ,adres (dane muszą być identyczne z danymi, jakie osoba rejestrowała na serwis

b)Powód usunięcia konta z serwisu

c)Data sporządzenia oświadczenia

d)Podpis użytkownika

Oświadczenie musi być wysłane na adres kontaktowy serwisu aukcje@dianes.pl

Serwis może unieważnić takie podanie

a) w przypadku nieprawidłowości danych, które były podane na serwisie w procesie rejestracji a danych występujących na oświadczeniu o zamknięcie konta

Czas zamknięcia konta wraz z usunięciem danych wynosi do 2 dni roboczych

Top